Kwalifikacje

STUDIA

W roku akademickim 2016/17 rozpoczęłam niestacjonarne studia licencjackie w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach na kierunku dietetyka. Mimo humanistycznego wykształcenia (magister historii, specjalność nauczycielska), w 1. roku nauki uzyskałam średnią 4,95, zdając egzaminy z anatomii, fizjologii, mikrobiologii i żywienia człowieka na ocenę bardzo dobrą. Drugi rok studiów ukończyłam ze średnią 4,89, w tym drugi semestr ze średnią 5,0, zdając m.in. egzaminy z dietetyki pediatrycznej czy technologii żywności na ocenę bardzo dobrą. Zdecydowałam się na wybór dietetyki klinicznej, jako swojej specjalizacji. Trzeci rok studiów ukończyłam ze średnią 4,95, uzyskując ocenę bardzo dobrą m.in. z egzaminów z żywienia kobiet ciężarnych i karmiących, a także chorób dietozależnych. Obecnie studiuję na 7. semestrze. Piszę pracę licencjacką o roli diety w leczeniu cukrzycy typu 2.

Więcej o moich wynikach na uczelni pisałam w artykułach: 1. semestr (tutaj), podsumowanie całego 1. roku (tutaj) 3. semestr (tutaj), podsumowanie całego 2. roku (tutaj).

PRAKTYKI

W trakcie trwania studiów zrealizowałam praktyki zawodowe:

– na oddziale wewnętrznym Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie,

– na oddziale geriatrii Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie,

– w Poradni Chorób Metabolicznych w Rudzkim Centrum Medycznym „Szpakmed” w Rudzie Śląskiej.

CERTYFIKATY

W ostatnich latach wzięłam udział w licznych szkoleniach, kursach, konferencjach i webinarach z zakresu treningu siłowego i dietetyki.

KURSY I SZKOLENIA TRENINGOWE

dyplom3

dyplom1

Kopia dyplom2

cer3

KURSY I SZKOLENIA DIETETYCZNE

dyplom4

cer1

cer2

dyplom5

cer4 cer5

001

KONFERENCJE

dyplom6

Systematyczne poszerzam swoją wiedzą w oparciu o polską i zagraniczną literaturę naukową, publikacje w czasopismach naukowych, zagraniczne portale internetowe. Śledzę badania naukowe. Jestem aktywnym członkiem specjalistycznych grup dyskusyjnych.