Kwalifikacje

STUDIA

W roku akademickim 2016/17 rozpoczęłam niestacjonarne studia licencjackie w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach na kierunku dietetyka. W pierwszym roku studiów, mimo humanistycznego wykształcenia (mgr historii, specjalność nauczycielska) uzyskałam średnią 4,95, zdając egzaminy z anatomii, fizjologii, mikrobiologii i żywienia człowieka na ocenę bardzo dobrą. Drugi rok studiów ukończyłam ze średnią 4,89, w tym drugi semestr ze średnią 5,0, zdając m.in. egzaminy z dietetyki pediatrycznej czy technologii żywności na ocenę bardzo dobrą.

Więcej o moich wynikach na uczelni pisałam w artykułach: 1. semestr (tutaj), podsumowanie całego 1. roku (tutaj) 3. semestr (tutaj), podsumowanie całego 2. roku (tutaj).

KURSY I SZKOLENIA TRENINGOWE

dyplom3

dyplom1

Kopia dyplom2

cer3

KURSY I SZKOLENIA DIETETYCZNE

dyplom4

cer1

cer2

dyplom5

cer4 cer5

001

KONFERENCJE

dyplom6

W ostatnich latach wzięłam również udział w niezliczonej liczbie webinarów związanych z żywieniem i dietoterapią.

Systematyczne poszerzam swoją wiedzą w oparciu o polską i zagraniczną literaturę naukową, publikacje w czasopismach naukowych, zagraniczne portale internetowe. Śledzę badania naukowe. Jestem aktywnym członkiem specjalistycznych grup dyskusyjnych.

Więcej o tym, skąd czerpię wiedzę przeczytasz tutaj.