KWALIFIKACJE

STUDIA

W roku akademickim 2016/17 rozpoczęłam niestacjonarne studia licencjackie w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach na kierunku dietetyka. Mimo humanistycznego wykształcenia (magister historii, specjalność nauczycielska), w 1. roku nauki uzyskałam średnią 4,95, zdając egzaminy z anatomii, fizjologii, mikrobiologii i żywienia człowieka na ocenę bardzo dobrą. Drugi rok studiów ukończyłam ze średnią 4,89, w tym drugi semestr ze średnią 5,0, zdając m.in. egzaminy z dietetyki pediatrycznej czy technologii żywności na ocenę bardzo dobrą. Zdecydowałam się na wybór dietetyki klinicznej, jako swojej specjalizacji. Trzeci rok studiów ukończyłam ze średnią 4,95, uzyskując ocenę bardzo dobrą m.in. z egzaminów z żywienia kobiet ciężarnych i karmiących, a także chorób dietozależnych. 7. semestr studiów ukończyłam ze średnią 4,95, uzyskując m.in. ocenę bardzo dobrą z egzaminu z pracowni żywienia.

W lipcu 2020 roku zdałam egzamin zawodowy teoretyczno-praktyczny z całego toku studiów z wynikiem 4,88, a następnie obroniłam pracę licencjacką pt. „Rola diety w leczeniu cukrzycy typu 2” z wynikiem bardzo dobrym, uzyskując tytuł dietetyka klinicznego. Moja średnia ocen z 7 semestrów studiów wyniosła 4,91.

PRAKTYKI

W trakcie trwania studiów zrealizowałam praktyki zawodowe:

– na oddziale wewnętrznym Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie,

– na oddziale geriatrii Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie,

– w Poradni Chorób Metabolicznych w Rudzkim Centrum Medycznym „Szpakmed” w Rudzie Śląskiej,

– w Miejskim Przedszkolu nr 20 w Rudzie Śląskiej.

CERTYFIKATY

W ostatnich latach wzięłam udział w licznych szkoleniach, kursach, konferencjach i webinarach z zakresu treningu siłowego i dietetyki.

KURSY I SZKOLENIA TRENINGOWE

dyplom3

dyplom1

Kopia dyplom2

cer3

KURSY I SZKOLENIA DIETETYCZNE

dyplom4

cer1

cer2

dyplom5

cer4

cer5

001

certyfikat1-1

cert Haśnik-1

dyplom

KONFERENCJE

dyplom6

Systematyczne poszerzam swoją wiedzą w oparciu o polską i zagraniczną literaturę naukową, publikacje w czasopismach naukowych, zagraniczne portale internetowe. Śledzę badania naukowe. Jestem aktywnym członkiem specjalistycznych grup dyskusyjnych.